Skolas projekti

 

2022./23. mācību gadā kopā strādāsim un pilnveidosim sevi šādos projektos:

 

Ω PuMPuRS -Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (projekta numurs: 8.3.4.0/16/I/001)

 

Mērķis: Mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc mācības un neiegūst izglītību;

Finansējums:  Eiropas savienības Sociālais fonds;

Projekta īstenotāji: Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldību un izglītības iestādi;

Mērķa grupa: vispārējās izglītības iestādes izglītojamie no 1.-9. klasei;

Projekta īstenošanas termiņš skolā: 2019. – 2023. gads.

 

KO IEGŪS MŪSU SKOLĒNI?- individuālu pedagoga, pedagoga palīga vai logopēda atbalstu, konsultācijas. Mēs ticam, ka saņemtais atbalsts ikvienam dos iespēju turpināt mācības un sasniegt iecerēto.

 

PROJEKTA KOORDINATORE NOVADĀ – LĪGA KIRILKO; SKOLĀ – DACE ZAUERE

 

 

Ω Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001)

 

Mērķis: Nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

 

Finansējums: Eiropas savienības Sociālais fonds

Projekta īstenotāji: Valsts izglītības satura centrs, sadarbībā ar pašvaldību un izglītības iestādi

Mērķa grupa: 1.-9. klašu izglītojamie

Projekta īstenošanas termiņš skolā: 2017.-2019. gads -1. plānošanas periods; 2019. -2021. gads-2. plānošanas periods, 2021. -2023. gads – 3. plānošanas periods

 

KO IEGŪS SKOLĒNI? - atbalsta pasākumus un papildus aktivitātes sevis izzināšanai, savas izaugsmes veicināšanai,  atbalstīšanai, mācību satura  padziļinātas izpratnes veicināšanai   pasākumos un nodarbībās. (izglītojamie ar mācību traucējumiem, grūtībām un talantīgie izglītojamie).

  

PROJEKTA KOORDINATORE NOVADĀ – VIJA IELEJA, SKOLĀ - GUNA GASJŪNE- PAVĀRE

  

Ω LATVIJAS SKOLAS SOMA

 

Mērķis: Nodrošināt katram izglītojamajam iespēju iesaistīties norisēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu, tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, apzināties vēsturisko mantojumu.

 

Finansējums: Latvijas valsts

Projekta īstenotāji: Kultūras ministrija, sadarbībā ar pašvaldību un izglītības iestādi

Mērķa grupa: 1.-9. klašu izglītojamie

Projekta īstenošanas sākuma termiņš skolā: 2019. gada 1. septembris – 2023. gada 31. maijam

 

KO IEGŪS SKOLĒNI?-  iepazīs Latviju mākslas un kultūras norisēs, veidos valstiskās piederības apziņu, paaugstinās izglītības kvalitāti un tiks mazināta sociālā nevienlīdzība.

 

PROJEKTA KOORDINATORE NOVADĀ – SANITA REINSONE, SKOLĀ – INGA SPANGERE

Kalendārs

September 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Lepojamies!