"Kamoliņi" 2023./24.mācību gadā

 

"Kamoliņi-6" svin Brīvības svētkus

       

"Kamoliņi-6" maija plāns

Projekts  sešgadnieku grupiņā.

 Tēma - Putni pavasarī. 

Mērķis – Rosināt interesi par putniem, atbalstīt vēlmi tos novērot.

Iepazinām  strazdu un stārķi, to ārējo izskatu, mājokli, dzīvesveidu un ēdienkarti. Mācījāmies tos salīdzināt. Noskaidrojām kopīgo un atšķirīgo. Vērojām tos dabā un pētījām enciklopēdijās, skatījāmies grupiņā izzinošas filmas un animācijas. Minējām un paši sacerējām mīklas, mācījāmies dzejoļus un tautas dziesmas. Iepazinām latv. tautas teikas par to, kā putni iemācījušies dziedāt. Darinājām daudzveidīgas kolāžas.

 Meklējām atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

Kas ir gājputni?

Kādus putnus var redzēt pie ūdens?

Ko putni ēd?

Vai putni un cilvēki ir draugi vai ienaidnieki?

Kas raksturīgs putnu mazuļiem?

Kā ceļas gaisā cīrulis?

Kādēļ putnu olas ir raibas?

Kādas ir putnu mājvietas?

Mācījāmies sapņot un turpināt teikumu: ”Ja man būtu spārni…”

Projekta laikā iestudējām arī mazu ludziņu- pēc G. Andersones “Kā pūce uzzināja, kas ir diena”. Bērni paši izvēlējas savas lomas un bija priecīgi tās izspēlēt un parādīt citu grupiņu audzēkņiem.

Projekta gaitā iesaistījām arī vecākus. Lūdzām kopā ar bērnu izgatavot strazdam mājīgu būrīti, kā arī iesūtīt fotogrāfijas ar stārķu ligzdām. Daži vecāki uz mūsu lūgumu atsaucās. Lielais paldies Keitas, Emīlijas, Leldes un Laura vecākiem par atsaucību un līdzdalību.

                                                                                                                                                         Sk. Inese Kantāne

                                                         

                                                                                

                                                                                                                                                                                  

                                                                               

                                                                                                                                                                                                                             

6gadnieku uzvedums "Kā Pūce uzzināja, kas ir diena"

 

 

"Kamoliņi-5" maija plāns

 

 

 

Jautrie pētnieki

     Tā saucās “Kamoliņu-5” grupas projekts. Kopā ar skolotājām bērni iepazīstināja citu grupu audzēkņus ar redzēto, no jauna iepazīto un interesanto izziņas procesā pavasarī mežā. Lai projektu īstenotu, lielu paldies jāsaka mežzinei Daigai Spalvai, kura bija sagatavojusi gan āķīgus jautājumus par kokiem un dzīvniekiem, gan sagādājusi pārsteiguma momentus.                                                                                                      “Kamoliņu-5” skolotāja Marija Baldiņa

 

 

 

 

"Kamoliņi-5" aprīļa plāns

 

 

"Kamoliņi-6" aprīļa plāns

 

"Kamoliņi-5" marta plāns

 

"Kamoliņi-6" marta plāns

 

 

 

"Kamoliņi-6" Mīļdieniņas gaidās...

 

"Kamoliņi-5" februāra plāns 

 

"Kamoliņi-6" februāra plāns 

 

"Kamoliņi-6" janvāra plāns 

 

"Kamoliņi-5" janvāra plāns 

 

"Kamoliņi-5" decembra plāns 

 

 "Kamoliņi-6" decembra plāns 

 

 

Piecgadnieki Latvijai

 

Sešgadnieki svinīgi sagaida Latvijas dzimšanas dienu

 

 

 "Kamoliņi-5" novembra plāns 

 

"Kamoliņi-6" novembra plāns 

 

 

 

 "Kamoliņi-6" oktobra plāns

 

"Kamoliņi-5" oktobra plāns

 

 

"Kamoliņi-6" 2023./24.mācību gada 1.septembrī 

 

 "Kamoliņi-6" septembra plāns 

 

 

"Kamoliņi - 5" 2023./24.mācību gada 1.septembrī

 

"Kamoliņi-5" septembra plāns

 

 

Maija plāns 2022./23.m.g.  

 

Aprīļa plāns 2022./23.m.g.  

 

Marta plāns 2022./23.m.g. 

 

     Ceturtdiena, 23.februāris solījās būt salda. Kā nu ne - šajā dienā devāmies uz skolu, lai tiktos ar īstu bitenieku. Iepriekš bijām noskatījušies mācību filmiņu "Medus diena dravā", grupiņā pārrunājuši bišu dzīves interesantās norises, darba pienākumu sadali, guvuši priekšstatu par šo čaklo kukaiņu saimes ikdienu. Tagad, februāra salā, bites guļ ziemas miegu. Toties noskatoties ļoti krāsainu un informācijas bagātu prezentāciju, uzzinājām daudz jauna par bitēm. Ļoti ieinteresēja biškopības piederumu demonstrēšana un aksesuāru pielaikošana. Kur bites, tur medus. Tikšanās noslēdzās ar gardu degustāciju. Mmm... Bērni labprāt izteica savu viedokli par liepziedu, pavasara, rudens, pļavu un meža ziedu medus garšām. Lai tikšanās ilgāk paliktu atmiņā, kopīgi nofotografējāmies. Bijām bezgala pārsteigti un priecīgi par bitenieka dāvanām - medus spainīti un bukletiem ar izzinošu materiālu. Tikpat kā pabijuši bišu dravā, atgriezāmies savā bērnudārzā. Paldies skolotājai Ingai Spangerei, kas organizēja šo tikšanos un mūs uzaicināja. Šķiet, ka pavasaris jau lēnām tuvojas...                                                                                                                         Skolotāja Ilona

 

 

 

 

Februāra plāns 2022./23.m.g.  

 

 

Janvāra plāns 2022./23.m.g.  

 

Decembra plāns 2022./23.m.g.  

 

Novembra plāns 2022./23.m.g. 

 

 

Oktobra plāns 2022./23.m.g.  

 

 

 

Septembra 1.nedēļas plāns 2022./23.m.g. 

 

                                                                                                                       Darba grafiks 2022./23.m.g.

                                                                                                                  Dienas  plānojums 2022./23.m.g. 

                                             

 2022./23.mācību gads 

 

 

 

Darba grafiks 2021./22.m.g.

Dienas  plānojums 2021./22.m.g. 

Dienas mācību procesa plānojums pa jomām 

Maija mācību plāns "Kamoliņiem-5"

Maija mācību plāns "Kamoliņiem-6"

Aprīļa mācību plāns "Kamoliņiem-5"

Aprīļa mācību plāns "Kamoliņiem-6"

 

Marta mācību plāns "Kamoliņiem-5"

Marta mācību plāns "Kamoliņiem-6"

Februāra mācību plāns "Kamoliņiem-5"

Februāra mācību plāns "Kamoliņiem-6"

Janvāra mācību plāns "Kamoliņiem-5"

Janvāra mācību plāns "Kamoliņiem-6"

                                      Decembra mācību plāns "Kamoliņiem-5"

                                 Decembra mācību plāns "Kamoliņiem-6"

                               

"Kamoliņu" grupas darba grafiks valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā no 21.oktobra -14.novembrim 

 

                               Novembra mācību plāns 

Novembra mācību plāns "Kamoliņiem-5" 

 

 

                             Oktobra mācību plāns  

 

Oktobra mācību plāns "Kamoliņiem -5" 

Oktobra mācību plāns "Kamoliņiem -5" 

                               Septembra mācību plāns

Misas pamatskolas pirmsskolas grupas “Kamoliņi” dienas plānojums 2020./21.m.g.

Nodarbību plānojums Misas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupā „ Kamoliņi” 2020./21. m.g.

2020./21.m.g.

  Decembra mācību plāns  

 

 

"Kamoliņu" grupas darba grafiks valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā

 

 

 

   Februāra mācību plāns

   Marta mācību plāns

 

  Aprīļa mācību plāns

Kalendārs

June 2024
M T W T F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lepojamies!